nieobecność w pracyKażdemu z nas może zdarzyć się niespodziewana sytuacja, która sprawi, że będziemy musieli opuścić swoje stanowisko pracy, albo w ogóle nie stawimy się w biurze. Co zrobić w takiej sytuacji? W końcu nieobecność w pracy to naprawdę duże uchybienie, które może nas kosztować nawet utratę posady!

Wyjaśnij to od razu

Bardzo ważne jest to, aby w pierwszym możliwym momencie wyjaśnić swojemu pracodawcy zaistniałą sytuację. Musisz w odpowiedni sposób się usprawiedliwić, najlepiej przedkładając do tego najważniejsze dokumenty. W przeciwnym razie szef może nałożyć na danego pracownika nawet karę pieniężną albo naganę.

W jakich sytuacjach można opuścić swoje stanowisko pracy?

Pracownik przede wszystkim musi w odpowiedni sposób wykonywać swoje obowiązki. W sytuacji, gdy zdarzy się nagła sytuacja, która będzie zagrażała jego życiu lub zdrowiu – ma prawo oddalić się z miejsca pracy. O takiej sytuacji musi niezwłocznie powiadomić swojego pracodawcę czy też przełożonego.

Uprzedź pracodawcę o nieobecności

Pamiętaj o tym, że jeżeli wiesz o tym, że danego dnia nie będziesz mógł stawić się w pracy – powinieneś o tym jak najszybciej poinformować swojego pracodawcę. Jeżeli zaistnieje nagła sytuacja, musisz powiadomić o tym swojego szefa i skorzystać z tak zwanego urlopu na żądanie. Zawsze staraj się usprawiedliwiać w odpowiedni sposób swoją nieobecność w pracy.