Starszy Specjalista ds. GOZ w Biurze Regionalnym

Aktualnie dla Biura Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. GOZ w Biurze Regionalnym
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: SP/GOZ/POZ/2022
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Prowadzenie działań analitycznych w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego oraz procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw:
  • Przygotowywanie założeń merytorycznych działań badawczych i analitycznych (w tym założeń metodologicznych);
  • Przygotowywanie raportów i innych opracowań o charakterze analitycznym (w tym o charakterze desk research);
  • Współpraca z wykonawcami odpowiadającymi za realizację badań i analiz (techniczna i merytoryczna kontrola wykonania zadań);
  • Współpraca z zewnętrznymi interesariuszami w obszarze GOZ w celu identyfikacji potencjału Polski Zachodniej w obszarze GOZ (bieżące analizy, monitoring aktywności różnych podmiotów, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć);
  • Prowadzenie spotkań i wywiadów z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji - interesariuszami GOZ na terenie Polski Zachodniej. 
 • Przygotowywanie i udział w spotkaniach informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych w zakresie koordynowanych działań;
 • Przygotowywanie postępowań na zamówienia publiczne;
 • Przygotowywanie wkładów do sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizowanych działań.
Wymagania:

Wymagania konieczne :

 

 • Wykształcenie wyższe (ochrona środowiska, administracja, ekonomia, socjologia, prawo, nauki społeczne);
 • Doświadczenie w koordynacji projektów badawczych (wykazane zrealizowanymi projektami);
 • Doświadczenie w opracowywaniu raportów z badań (poświadczone autorstwem lub współautorstwem lub redakcją merytoryczną co najmniej 3 opracowań z badań);
 • Dobra znajomość metodologii badań jakościowych i ilościowych;
 • Umiejętność samodzielnego tworzenia narzędzi badawczych  (ankiety, scenariusze wywiadów) do badań jakościowych i ilościowych;
 • Dobra znajomość problematyki dotyczącej najważniejszych trendów społeczno-gospodarczych i ich wpływu na sektor przedsiębiorstw;
 • Dobra znajomość problematyki dotyczącej koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego);
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel);
 • Doświadczenie i umiejętność publicznych wystąpień.

 

Wymagania pożądane:


 • Studia podyplomowe z ekonomii, ewaluacji, badań społecznych lub marketingowych w praktyce.
 • Doświadczenie w moderacji paneli dyskusyjnych, większych spotkań;
 • Doświadczenie w realizacji pogłębionych wywiadów indywidualnych.
 • Znajomość Prawa Zamówień Publicznych
 • Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej
 • Znajomość programu SPSS (samodzielna praca na bazach danych, prowadzenie analiz, przygotowywanie raportów).
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.