Specjalista ds. rozwoju portfolio

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna


Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

 

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są
innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,
sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. rozwoju portfolio
Miejsce pracy: Kraków

Jako specjalista ds. rozwoju portfolio będziesz mieć strategiczny wpływ na rozwój oferty produktowej w obszarze medycznym i farmaceutycznym.

 

OPIS STANOWISKA:
 • zarządzanie projektami związanymi z rozwojem portfolio produktowego firmy przez cały cykl życia projektu,
 • przygotowanie i analizowanie danych literaturowych do projektów z zakresu biotechnologii farmaceutycznej (m.in. produktów zawierających w swoim składzie probiotyki),
 • zarządzanie procesem opracowywania nowych produktów – projektowanie, wdrażanie, testowanie, rozwój zgodnie z obowiązującymi trendami rynkowymi, kreowanie nowych potrzeb i popytu,
 • tworzenie strategii rozwoju wszystkich kategorii produktowych,
 • zarządzanie projektem/projektami badawczo-rozwojowymi,
 • terminowe aktualizowanie informacji odnośnie realizacji projektu (budżet, harmonogram, zakres, jakość),
 • aktywna koordynacja i regularne nadzorowanie postępów pracy działów zaangażowanych w projekt,
 • zapewnienie prawidłowego przepływu informacji związanego z prowadzonymi projektami,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi,
 • opracowywanie procedur związanych z realizacją projektów,
 • opiniowanie nowych projektów wdrażanych w firmie,
 • utrzymywanie bazy danych projektów i dokumentacji projektowej.
PROFIL KANDYDATA:
 • wykształcenie wyższe: biologiczne, farmaceutyczne, zdrowie publiczne lub pokrewne,
 • umiejętności podejmowania decyzji, reagowania w trudnych sytuacjach oraz szukania nowych rozwiązań,
 • inicjatywa, orientacja na wyniki i wysokie zdolności analityczne,
 • znajomość baz danych IQVIA (IMS),
 • niestandardowe podejście do biznesu, innowacyjność i kreatywność,
 • doskonałe umiejętności pracy w interdyscyplinarnych zespołach,
 • umiejętność zwięzłego prezentowania danych,
 • umiejętność rozmowy i negocjacji z wymagającymi klientami wewnętrznymi,
 • zdolności organizacyjne,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • duża samodzielność,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność zarządzania zespołem.
OFERUJEMY:
 • stabilną, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • szkolenia oraz możliwości rozwoju
 • strategiczny wpływ na funkcjonowanie naszego biznesu,
 • autonomię działania.
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Podobne oferty

Site Quality Manager

Tat Polska sp. z o.o.

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Włocławek

Dodano: 2020-05-08

TAT Polska is looking to hire Quality Control Manager for Civil Works/Construction Activities. The objective is to produce a result (site management, data analysis and conclusions, as-built final report, recommendations, etc.) which satisfies the Clients needs....