Specjalista ds. projektów unijnychMiędzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – to niepubliczna szkoła wyższa we Wrocławiu. Powstała w 2001 roku we współpracy z francuską grupą szkół ESIDEC w Metz. Program studiów prowadzony jest również w języku angielskim. Na uczelni prowadzone są wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ z uczelniami z całego świata.

 

Według rankingu Perspektywy 2022 najlepsza uczelnia logistyczna w Polsce.

Specjalista ds. projektów unijnych
Miejsce pracy: Wrocław, Psie Pole
Zadania:

Realizacja projektów w ramach różnych programów pomocowych (unijnych i innych międzynarodowych), pisanie wniosków projektowych oraz udział w rozliczaniu merytorycznym i finansowym realizowanych projektów krajowych i międzynarodowych. Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w najlepszej Uczelni logistycznej w kraju, lidera w pozyskiwaniu środków unijnych (w przeciągu ostatnich 5 lat realizacja ponad 30 projektów)

 
Twój zakres obowiązków
 • monitorowanie dostępnych źródeł finansowania (m. in. fundusze unijne, środki krajowe i międzynarodowe) dla uczelni,
 • wstępna analiza i ocena planowanych projektów pod kątem otrzymania wsparcia,
 • przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z wytycznymi,
 •  współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi dotacje unijne oraz środki krajowe i międzynarodowe
 • współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu odpowiedzialnymi za realizację projektów.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane: zarządzanie, ekonomia, finanse),
 • doświadczenie przy pisaniu i realizacji projektów unijnych,
 • zdolności organizacyjne,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność redagowania tekstów – swoboda w operowaniu słowem,
 • duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz motywacja.
Oferujemy:
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę w miłej atmosferze w renomowanej Uczelni,
 • realną możliwość rozwoju, rozwinięcia skrzydeł,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach.
Brak klauzuli w CV skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z potencjalnymi kandydatami na dane stanowisko.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Proszę w CV umieścić klauzulę RODO: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.