Specjalista ds. projektów B+R+I oraz inwestycyjnych

PGNIG Technologie S.A. w Krośnie

poszukuje w obrębie GK PGNiG kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. projektów B+R+I oraz inwestycyjnych
Miejsce pracy: Krosno
Opis stanowiska:
 • uczestnictwo w opracowywaniu, wdrażaniu i realizacji strategii B+R+I,
 • współpraca z zewnętrznymi jednostkami badawczymi,
 • analizowanie dokumentacji programowej funduszy UE, krajowych i innych w perspektywie 2021-2027 w zakresie identyfikacji potencjalnego dofinansowania projektów B+R+I i inwestycyjnych Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach polityki klimatyczno-energetycznej
 • udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów,
 • doradztwo i nadzór nad prawidłową realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów, harmonogramów, raportów, sprawozdań z projektów współfinansowanych ze środków UE, opracowywanie wstępnej merytorycznej koncepcji projektu wraz z przedstawieniem wstępnej analizy finansowej i wdrożeniowej oraz określeniem kontrybucji projektu do realizacji aspiracji strategicznych Spółki,
 • koordynowanie pracą interdyscyplinarnych zespołów roboczych B+R+I lub inwestycyjnych powołanych Zarządzeniem Prezesa Spółki do przygotowania projektu i wniosku aplikacyjnego; w tym nadzór nad wykonaniem m.in. studium wykonalności, agendy badawczej i analizy opłacalności projektu,
 • współpraca z doradcą/ami ds. przygotowania aplikacji o dofinansowanie w ramach Umowy Ramowej GK PGNiG S.A. oraz współpraca z innymi partnerami naukowymi i technicznymi w kraju i za granicą,
 • pozyskiwanie partnerstw do wspólnej realizacji projektów,
 • opracowywanie raportów i analiz o perspektywach wejścia Spółki na nowe rynki, w tym nieuwzględnianych dotychczas w portfolio jej działalności,
 • bieżąca analiza zapotrzebowania rynkowego, konkurencji otoczenia regulacyjnego oraz dostępnych rozwiązań w obszarze innowacyjnych technologii oil&gas oraz Green Deal,
 • nadzór nad wykonaniem rzeczowo-finansowym i terminowym projektów B+R+I lub projektów inwestycyjnych Spółki,
 • prowadzenie spraw ochrony patentowej i własności intelektualnej przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • inicjowanie i organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych dla pracowników Spółki na temat realizowanych projektów B+R+I lub inwestycyjnych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne - mile widziany doktorat,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rozwojowymi,
 • znajomości metodyki i narzędzi zarządzania projektami,
 • doświadczenia w samodzielnej pracy badawczej (np. realizacja pracy magisterskiej/doktoranckiej lub praca na pozycji naukowca/specjalisty na uczelni w instytucie lub firmie),
 • doświadczenia w budowaniu koncepcji projektów badawczo-rozwojowych realizowanych
  w oparciu o współpracę m.in. z klientem lub jednostkami badawczymi,
 • umiejętność biznesowego/analitycznego myślenia,
 • umiejętności planowania, prowadzenia i zamykania projektów w ramach założonych terminów,
 • inicjatywy w działaniu i poszukiwania nieszablonowych rozwiązań,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.
Oferujemy:
 • pracę w rozwijającej się stabilnej firmie i pewnego pracodawcę.
 • różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe.
 • możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie wiedzy oraz uprawnień.
 • przyjazną atmosferę pracy.
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • kontakt z nowoczesnymi technologiami.
 • możliwość realizacji inspirujących zadań we współpracy z doświadczonym zespołem.
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i emerytalnych (dofinansowania z ZFŚS, Pracowniczy Program Emerytalny).
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PGNIG Technologie S.A.(zwana dalej Spółką) zgadzasz się na przetwarzanie przezSpółkę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowiskowskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PGNIG Technologie S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dlacelów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@technologie.pgnig.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eśwysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenialub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemyprzetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu,dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (naktórych przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: rekrutacja@technologie.pgnig.pl