Specjalista ds. ofertowania

ZRUG Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu oferująca kompleksową realizację inwestycji w obszarach takich jak gaz ziemny, ropa naftowa, paliwa, instalacje przemysłowe, ciepłownictwo oraz ochrona środowiska w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydata/tki na stanowisko:

Specjalista ds. ofertowania
Miejsce pracy: Poznań
Zadania:
 • Przygotowanie wyceny ofertowej
 • Analiza dokumentacji projektowej
 • Opracowanie przedmiarów oraz samodzielna wycena robót budowlanych
 • Pozyskiwanie ofert na materiały budowlane i usługi podwykonawcze ( przygotowanie i wysyłanie zapytań ofertowych, negocjowanie cen, wybór najkorzystniejszej oferty )
 • Utrzymywanie kontaktów z podwykonawcami i dostawcami oraz prowadzenie baz danych z cenami
 • Wyjazdy terenowe w celu przeprowadzenia wizji lokalnej
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne ( Inżynieria Środowiska i kierunki pokrewne)
 • Pożądane doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku (branża obiektów liniowych i technologicznych )
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Mile widziana znajomość MS Project, AutoCAD, programów kosztorysowych
 • Umiejętność pracy w zespole, proaktywna postawa, sumienność i dokładność
 • Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Kulturę organizacyjną oparta na wzajemnym szacunku, otwartości i zaufaniu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość awansu
Prosimy o dopisanie klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, prowadzonego przez „ZRUG” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”Informujemy, że podanie danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w nim.

1. Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest ZRUG Sp. z o.o. przy ul. Taczaka 13/3 61-819 Poznań
2. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres rekrutacja@zrug.pl
4. Dane osobowe nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 1 roku na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
5. Informujemy, że aplikacji nie odsyłamy i kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.