Specjalista ds. merytorycznych w programie Klub Młodego Odkrywcy

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

 

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. merytorycznych w programie Klub Młodego Odkrywcy
Warszawa

Poszukujemy twórczej, otwartej na nowe wyzwania i samodzielnej osoby do zespołu Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik.

W programie KMO tworzymy i promujemy rozwiązania edukacyjne zwiększające zainteresowanie nauką oraz nią inspirowane. Wspólnie z opiekunami prototypujemy i wdrażamy metody angażujące uczestników w działanie, zwiększające samodzielność w procesie uczenia się.

Zajęcia w klubie to wspólne eksperymentowanie, poznawanie i badanie zjawisk w otaczającym świecie, realizacja projektów badawczych.

 

Klub Młodego Odkrywcy to międzynarodowy program edukacyjny koordynowany przez CNK. W ponad 1000 klubach zrzesza społeczność dzieci, młodzieży i edukatorów. Program wspiera rozwijanie zainteresowań i poznawanie świata w oparciu o metody badawcze. Sieć KMO angażuje kilkudziesięciu partnerów w Polsce, w Polsce, Gruzji, Ukrainie i Armenii.

 

Twoje zadania:
 • Odpowiedzialność za zasoby merytoryczne KMO i ich jakość:
 • Pozyskiwanie, tworzenie scenariuszy doświadczeń, formatów działań, inspiracji
 • Promowanie zasobów edukacyjnych w społeczności opiekunów KMO
 • Tworzenie okazji do dzielenia się doświadczeniem pracy w klubach, dobrymi praktykami z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych ( spotkania on-line, strona www, fb)
 • Wspieranie rozwoju kompetencji opiekunów do pracy programie, w tym:
 • Projektowanie i realizacja spotkań, warsztatów, zajęć (bezpośrednich i on-line) dla opiekunów m.in. w obszarze STEM
 • Promowanie zajęć, szkoleń organizowanych w ramach programu KEI, wystawy „Przyszłość jest dziś”, wystawy czasowej, wystaw stałych
 • Koordynacja organizacji Forum KMO - pod kierunkiem koordynatora programu i wewspółpracy z zespołem
 • Pozyskiwanie współpracowników i wykonawców zewnętrznych w zakresie merytoryki programu, delegowanie i nadzór nad realizacją pracy; w uzgodnieniu z koordynatorem programu
 • Pozyskiwanie danych służących raportowaniu w programie KMO i archiwizowanie dokumentacji powierzonych działań zgodnie z zasadami ustalonymi w CNK i Pracowni
 • Udział w planowaniu działań programowych we współpracy z zespołem KMO
Aplikuj, jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie przedmiotów przyrodniczych/ ścisłych (biologia, chemia, fizyka, matematyka i pokrewnych)
 • Doświadczenie i zainteresowanie w zakresie popularyzacji nauki, eksperymentowania i dociekania naukowego (min. 2 lata)
 • Doświadczenie w tworzeniu scenariuszy warsztatów oraz prowadzeniu szkoleń, zajęć dla dorosłych/ dzieci i młodzieży – przeprowadzonych ok.250 godzin zajęć/rok
 • Doświadczenie w tworzeniu programu i organizacji wydarzeń np. konferencje, seminaria
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość w budowaniu dobrych relacji i współpracy z dorosłymi (opiekunowie klubów, partnerzy programu)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i bardzo dobrą organizację pracy własnej
 • Komunikatywną znajomość j. angielskiego (poziom B2)

Mile widziane:

 • Znajomość zagadnień edukacyjnych, idei pedagogicznych oraz zainteresowania rozwojem w tym obszarze
 • Znajomość różnych metod nauczania/uczenia się
 • Dobra znajomość środowisk edukacyjnych w Polsce, w szczególności szkół, przedszkoli
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Zapewniamy pracę w zgranym i bardzo kreatywnym zespole
 • Umożliwiamy twórczą i ciekawą pracę w rozwojowym programie KMO
 • Możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Zapewniamy benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie nauki języka obcego, vouchery do CNK, dostęp do Legimi, świadczenia z ZFŚS)

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik i projekcie SOWA na www.kopernik.org.pl


Inicjatywa „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.