Specjalista ds. elektroenergetycznych

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. elektroenergetycznych
Miejsce pracy: Oświęcim
Nr ref.: PMAB.Kad.1100.84.AG

ZADANIEM PRACOWNIKA BĘDZIE KOORDYNACJA PRAC ZWIĄZANYCH
Z PROJEKTOWANIEM, WYKONAWSTWEM I BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM INSTALACJI:

 • SYTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU,
 • SYSTEMU MONITORINGU CCTV,
 • TELEFONICZNYCH I ŚWIATŁOWODOWYCH,
 • SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU,
 • ELEKTRYCZNYCH.

NA TERENIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ – BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU w tym ½ etatu – w związku z etapem operacyjnym projektu pn. „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”: koordynacja obowiązków związanych z utrzymaniem w obiektach sala kinowa, budynek Schlachthaus i Molkerei, Dyspozytornia, stacja TRAFO oraz infrastruktura towarzysząca wszystkich instalacji zarówno w okresie gwarancyjnym, jak również w kolejnych latach użytkowania obiektów w tym:

 

Zakres obowiązków:
 • planowanie wszystkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją zadania,
 • przeprowadzanie wszelkich działań poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi przepisami Muzeum,
 • wyłanianie wykonawców dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 • przygotowywanie merytorycznego zakresu umów związanych z realizowanym zadaniem,
 • nadzór nad pracą projektantów, inspektorów nadzoru, generalnych wykonawców i podwykonawców,
 • nadzór nad odbieraną dokumentacją techniczną (kompletność, poprawność
  i jakość dokumentacji projektowej),
 • nadzór nad terminowym uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania poszczególnych działań dotyczących przedmiotowego zadania,
 • merytoryczny nadzór nad przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
 • nadzór nad terminową realizacją poszczególnych zadań,
 • przeprowadzanie odbiorów robót z wykonawcami i inspektorami nadzoru,
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej, rozliczenie projektów we współpracy z działem finansowo- księgowym,
 • kontrola ponoszonych nakładów w zakresie realizowanego zadania,
 • opracowywanie harmonogramów, raportów i sprawozdań dotyczących realizowanego zadania,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań,
 • inne zadania powierzone przez przełożonego .
Wymagania:
 • wykształcenie: min. średnie techniczne (elektrotechnika, telekomunikacja lub pokrewne),
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego,
 • doświadczenie w pracy związane z budową lub utrzymaniem instalacji – min. 3 lata,
 • znajomość programu Auto-Cad , Microsoft Office,
 • odpowiedzialność i obowiązkowość, dyspozycyjność,
 • dobra znajomość języka polskiego jako obcego (dotyczy obcokrajowców).
 • posiadanie uprawnień SEP do 1kV.

Umowa o pracę na czas określony

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu