Projektant (specjalista) w ramach projektu SOWA – Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Projektant (specjalista)
w ramach projektu SOWA – Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności
Warszawa

Szukamy kreatywnej osoby do Działu Wystaw, która swoją wiedzą i doświadczeniem wesprze nasz multidyscyplinarny zespół w projektowaniu aranżacji wystaw i eksponatów

Twoje zadania:
 • projektowanie aranżacji wystaw składających się z eksponatów CNK w wybranych lokalizacjach;
 • wybór mebli stanowiących część wystawy w wybranych lokalizacjach;
 • udział w wizjach lokalnych w wybranych lokalizacjach na terenie Polski;
 • udział w montażu wystaw w wybranych lokalizacjach;
 • prototypowanie oraz projektowanie eksponatów interaktywnych i obiektów stanowiących elementy wystaw stałych oraz czasowych;
 • archiwizowanie tworzonej dokumentacji projektowej w postaci rysunków i opisów;
 • opracowywanie koncepcji scenograficznej wystaw i nadzór nad ich realizacją w oparciu o stworzone projekty;
 • projektowanie elementów graficznych związanych z wystawą, w tym przede wszystkim komunikatów ekspozycyjnych oraz opisów eksponatów;
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za koncepcję i treść eksponatów oraz ich wykonanie;
 • przygotowywanie wniosków i części merytorycznej umów potrzebnych do realizacji projektów;
 • obsługa i kontrola realizacji umów zawieranych przez CNK na potrzeby projektów.
Czego od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego – preferowane kierunki to architektura, wzornictwo przemysłowe, architektura wnętrz;
 • minimum 3-letniego doświadczenia w pracy projektowej związanej z projektowaniem architektury, architektury wnętrz lub/i wzornictwa przemysłowego;
 • znajomości programów projektowych: Autocad, Solidworks, Sketchup, oraz graficznych: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Oraz:

 • gotowości do wyjazdów związanych z realizacją projektu na terenie Polski;
 • bardzo dobrej organizacja pracy, zaangażowania i samodzielności w wykonywaniu zadań;
 • otwartości na zmiany, komunikatywności oraz umiejętności pracy zespołowej.
Dodatkowym atutem będą:
 • doświadczenie w projektowaniu eksponatów i wystaw;
 • umiejętność tworzenia i realizacji umów z wykonawcami usługi oraz dostaw na potrzeby tworzenia eksponatów lub wystaw;
 • doświadczenie w planowaniu i realizacji budżetu projektowego;
 • znajomość zasad działania instytucji kultury lub sektora publicznego.
Dlaczego warto do nas dołączyć?
 • oferujemy umowę o pracę na czas określony do 31.03.2022 r. z możliwością kontynuacji współpracy;
 • umożliwiamy udział w ciekawym projekcie edukacyjnym w nowoczesnej instytucji kultury;
 • zapewniamy benefity pracownicze (m.in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl


Inicjatywa „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.

Podobne oferty

Projektant konstrukcji inżynierskich

PEKABEX

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Dodano: dzisiaj

(możliwość pracy zdalnej po min. 0,5 roku wdrożenia) Opis stanowiska: projektowanie konstrukcji żelbetowych, sprężonych i stalowych, wykonywanie obliczeń statycznych całości konstrukcji: programy Robot, RM-Win, nadzorowanie i koordynowanie tworzenia...

Projektant budowlany

BUCHWALD PROJEKTY BUDOWLANE Grzegorz Buchwald

Lokalizacja: wielkopolskie / Jarocin

Dodano: 2021-04-16

Opis stanowiska: Projektowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych Opracowywanie dokumentacji technicznej budowlanej, wykonawczej oraz warsztatowej zgodnie z obowiązującymi normami...