Projektant Hydrotechniki / Sieci wod.-kan. / Hydrologiczny

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 

 

Dla Naszego Klienta, międzynarodowego biura projektowego, będącego jednym z liderów na rynku, prowadzimy obecnie rekrutację na stanowisko:


Projektant Hydrotechniki / Sieci wod.-kan. / Hydrologiczny
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:
 • Wykonywanie różnych badań hydrologiczno-hydraulicznych obejmujących co najmniej jedną z następujących dziedzin: analiza ryzyka powodziowego, projektowanie odwodnień infrastruktury liniowej (przepusty, kanały, ochrona przed szorowaniem, itp.), Uzbrojenie wodne (woda deszczowa i ścieki / zaopatrzenie w wodę / nawadnianie, itp.); urządzenia magazynowe i przepompownie; itp.
 • Ocena wykonalności i rzetelności proponowanych ocen technicznych,
 • Prowadzenie kontroli jakości wykonanej pracy (raporty, obliczenia, rysunki, itp.)
 • Koordynowanie i kierowanie małymi zespołami projektowymi asystentów skoncentrowanymi na określonej podkategorii dla określonego projektu.
Preferowane kwalifikacje:
 • 3-5 lat doświadczenia w projektach cywilnych i infrastrukturalnych, praca przy hydraulice i projektowaniu odwodnień
 • Doświadczenie w projektach wodno-ściekowych, przygotowywaniu raportów inżynieryjnych i samodzielnym wykonywaniu analiz hydraulicznych / hydrologicznych
 • Doświadczenie w jednej z następujących dziedzin inżynierskich: projektowanie infrastruktury liniowej (wodno-ściekowej), projektowanie systemów odwadniających, modelowanie systemów dystrybucji wody, modelowanie kanalizacji, modelowanie kanalizacji deszczowej
 • Mile widziana znajomość oprogramowania MicroStation oraz Inroads
 • Znajomość oprogramowania do modelowania hydraulicznego sieci wodociągowych i / lub kanalizacyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Nie są wymagane uprawnienia projektowe.

 

Oferujemy:
 • Zatrudnienie u jednego ze światowych liderów w branży
 • Współpraca z międzynarodowymi zespołami
 • Pakiet benefitów - ubezpieczenie, pakiet medyczny
 • Elastyczne godziny pracy
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.