Projektant - Elektryk

Centrum Techniki Okrętowej S.A. to nieszablonowy ośrodek badawczo-projektowy z nowoczesnymi laboratoriami.Jesteśmyliderem usług badawczych dla różnych sektorów gospodarki (branży budowlanej, kolejowej, energetycznej, szeroko rozumianej gospodarki morskiej, a także sektora zbrojeniowego).

 

Poszukujemy osoby do Zakładu Projektowo-Technologicznego na stanowisko

Projektant - Elektryk
Miejsce pracy: Gdańsk - ul. Szczecińska 65

 

Zakładu Projektowo-Technologicznego zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem urządzeń badawczych i aparatury pomiarowej na potrzeby stosowanej mechaniki płynów. Oferujemy stanowiska badawcze wykorzystywane w pracowniach dydaktycznych, przemysłowych laboratoriach pomiarowych.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za:
 • projektowanie i przygotowywanie rysunków technicznych oraz dokumentacji elektrycznej systemów automatyki, szaf sterowniczych, pulpitów sterowniczych oraz instalacji elektrycznych nowych urządzeń oraz stanowisk badawczych;
 • wykonywanie dokumentacji projektowej i opracowywanie DTR;
 • rozwiazywanie problemów technicznych przy projektach urządzeń i stanowisk badawczych;
 • nadzór nad realizacją produkcji, odbiorami, montażem elektrycznym oraz uruchamianie urządzeń i stanowisk badawczych;
 • tworzenie specyfikacji technicznych oraz przygotowanie kalkulacji wraz z ofertowaniem i wyceną części elektrycznej;
 • nieszablonowe podejście do wykonywanych zadań;
 • wdrażanie urządzeń oraz szkolenia użytkowników;
 • współpracę z zespołem projektowym w zakresie wyboru koncepcji i wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań;
 • uzgodnienia z Zamawiającymi.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego technicznego; preferowany kierunek: elektronika, elektrotechnika lub pokrewne;
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia na stanowisku elektryka, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w biurze projektowym;
 • umiejętności czytania i tworzenia schematów oraz planów elektrycznych;
 • wiedzy z zakresu elektryki (wzory, dobór kabli, dobór zabezpieczeń, wykonywanie obliczeń elektrycznych itp.) oraz znajomości aktualnie obowiązujących norm;
 • znajomości narzędzi CAD: AutoCad, DraftSight (dodatkowym atutem będzie znajomość programu typu Solid Works Electrical);
 • uprawnienia elektryczne kat. E1,
 • umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim z uwzględnieniem terminologii technicznej;
 • umiejętności samodzielnej kreatywnej pracy nad postawionymi zadaniami;
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, systematyczności;
 • zdolność analitycznego i kreatywnego myślenia;
 • silnej motywacji do podnoszenia kwalifikacji;
 • nastawienia na realizację celów;
 • prawo jazdy kat. B;
 • brak przeciwwskazań do prac na wysokości;
 • dyspozycyjność.
Oferujemy:
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia;
 • stabilną pracę w firmie z wieloletnim doświadczeniem;
 • samodzielną, odpowiedzialną pracę;
 • świadczenia socjalne, w tym możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej, dofinansowania wypoczynku;
 • możliwość szkolenia i dalszego rozwoju;
 • pracę w profesjonalnym zespole oraz atmosferę sprzyjającą działaniu w gronie zaangażowanych ludzi z pasją.
KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW DO PRACY W CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez CTO S.A. do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk, Tel.: 58 307 46 97, adres e-mail: marketing@cto.gda.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 58 3074565 lub adresem e-mail: IODO@cto.gda.pl.
3. Centrum Techniki Okrętowej S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w wyłącznym celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
• w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu Pracy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• inne dane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. Administrator przetwarzał będzie Pani/Pana dane także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę (Art. 6 ust.1 lit. a. RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda ta winna być wyrażona w sposób jednoznaczny, niezależnie od zgody zawartej w klauzuli zgody dotyczącej danych o których mowa w pkt. 3 i załączona dodatkowo do Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych.
5. Jeżeli zawrze Pani/Pan z własnej inicjatywy w dokumentach dane wrażliwe, o których mowa w Art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda ta winna być wyrażona w sposób jednoznaczny, niezależnie od zgody zawartej w klauzuli zgody dotyczącej danych o których mowa w pkt. 3 i załączona dodatkowo do Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają udostępnieniu innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji – maksymalnie do 1 miesiąca po jej zakończeniu. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 1 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. W związku z celem przetwarzaniem przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. Pani/Pana danych osobowych i w ww. okresie, przysługują Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
10. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych – Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Zgody udzielam dobrowolnie. Oświadczam, że jako uczestnik procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych, zrozumiałem/łam jej treść i przysługujące mi prawa.”
Dokumenty rekrutacyjne bez załączenia powyższej klauzuli zgody nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

Projektant w branży geotechnicznej

Budimex SA

Lokalizacja: mazowieckie /

Dodano: 2020-09-23

Do Twoich zadań należeć będzie: weryfikacja dokumentacji branży geotechnicznej z zakresu drogowego, kolejowego, mostowego (w zakresie posadowienia) oraz kubaturowego ; wykonanie prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą inżynierską...

Projektant Łazienek - Sprzedawca do Salonu Wyposażenia Łazienek

Grast & MTB Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa - ul. Jagiellońska 2

Dodano: 2020-09-23

Miejsce pracy: Warszawa ul. Jagiellońska 2 Opis stanowiska: Profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów salonu Doradztwo produktowe i architektoniczne, sporządzanie wycen Wykonywanie projektów łazienek wg indywidualnych potrzeb klienta Sporządzanie...