Lider obszaru - komercjalizacja

Ogłoszenie numer: 7957305, z dnia 2023-02-27

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.

 

To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

Lider obszaru - komercjalizacja

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowanie i realizację strategii komercjalizacji usług i produktów dla Instytutu,
 • zbudowanie efektywnego zespołu zarządzającego komercjalizacją, sprzedażą usług i produktów,
 • promowanie oferty badawczo-usługowej Instytutu podczas targów, konferencji oraz poszukiwanie partnerów biznesowych i naukowych do realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu rozwoju innowacyjnych technologii i produktów,
 • budowanie sieci kontaktów z działami transferu technologii innych instytutów badawczych Sieci Łukasiewicz,
 • usprawnienie procesu sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii,
 • komercjalizację wyników badań naukowych instytutu oraz prac rozwojowych know – how związanego z tymi wynikami,
 • wsparcie w poszukiwaniu finansowania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć,
 • współudział w przygotowywaniu umów i porozumień zawieranych w celu komercjalizacji własności intelektualnej,
 • opracowywanie dokumentacji.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane nauki techniczne, ekonomia, zarządzanie),
 • minimum 5-letnie doświadczenie w skutecznej realizacji prac wdrożeniowych i komercjalizacji wyników naukowych,
 • wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej,
 • umiejętność wyznaczania celów i egzekwowanie wyników od podległych pracowników,
 • umiejętność projektowania i wdrażania strategii krótko- i długoterminowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie oraz nastawienie na realizację celów.

Mile widziane:

 • stopień lub tytuł naukowy,
 • dyplom MBA,
 • wiedza nt. programów wsparcia działalności B+R dla przedsiębiorstw i instytucji badawczo-naukowych.

Oferujemy

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.