Koordynator projektu unijnego

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
Koordynator projektu unijnego
Miejsce pracy: Mysłowice
Numer: StPr/20/0472
OBOWIĄZKI:
Zarządzanie realizacją projektu od strony merytorycznej i finansowej, realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem, badzór nad zgodnością projektu z wnbioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów integracji zawodowej w ramach RPO woj. Śląskiego; przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej i merytorycznej z wykorzystaniem systemu LSI; bieżacy monitoring i kontrola projektu; prowadzenie baz danych projektu, przygotowanie i archiwizacja dokumentacji projektowej, koordynacja prac członków zespołu projektowego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: biegła znajomość pakietu MS Office
Uprawnienia: obsługa komputera


Wymagania inne:

Wymagane: znajomość wytycznych i dokumentów określających zasady realizacji projektów aktywizacji zawodowej w ramach RPO woj. Śląskiego, minimum rok doswiadczenia w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z EFS

Miejsce pracy:

Mysłowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach