Konstruktor Inżynier (branża AGD)

Grupa Comatec, czołowa firma inżynierska wywodząca się z Finlandii, która rozwija się na rynku międzynarodowym, świadczy i doskonali usługi projektowania technicznego, zarządzania projektami i doradcze dla przemysłu technologicznego, w szczególności w dziedzinie budowy maszyn. Grupa Comatec jest znana z sukcesów w wykonywaniu trudnych zadań, w których zawsze stosuje rozwiązania oparte na nowoczesnych oraz wypróbowanych w praktyce technologiach.

Konstruktor Inżynier (branża AGD)
Miejsce pracy: Wrocław

 

Podejmując się pracy na tym stanowisku, będziesz:
 • realizował prace konstrukcyjne związane z projektowaniem nowych produktów oraz wprowadzaniem zmian w już istniejących wyrobach (elementy wykonane z tworzyw sztucznych oraz metalowe),
 • współpracał z prototypownią oraz innymi działami wykorzystującymi najnowsze technologie testowe (laboratorium, wirtualna rzeczywistość, skanery 3D),
 • przygotował dokumentację techniczną w programie Creo.
Jeśli:
 • posiadasz wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym lub pokrewne,
 • masz minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku konstruktora,
 • bardzo dobrze znasz program Creo/ProE,
 • Twoja znajomość języka angielskiego jest na poziomie B2,
 • umiesz analitycznie myśleć, jesteś samodzielny i odpowiedzialny w wykonywanej pracy.
Możesz liczyć na:
 • kulturę organizacyjną promującą współpracę i wzajemny szacunek,
 • wspierającą i przyjazną atmosferę pracy,
 • dostęp do szkoleń wspomagających Twój rozwój zawodowy,
 • prywatną opiekę medyczną Medicover,
 • dopłatę do karty MultiSport,
 • regularne imprezy sportowe, wyjazdy integracyjne oraz okolicznościowe spotkania firmowe,
 • uczestnictwo w akcjach na rzecz odpowiedzialności społecznej,
 • możliwość korzystania z programu poleceń pracowniczych.

 

Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z Martą lub Małgosią dowiesz się więcej o firmie, a nasze koleżanki dopytają Cię o doświadczenie i Twoje oczekiwania.

 

W kolejnym etapie spotkasz się w naszym biurze z Dorotą – kierownikiem grupy, która chętnie odpowie Ci na wszystkie techniczne pytania związane ze stanowiskiem.

 

 

Do przesłanej oferty prosimy załączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko, prowadzonej przez firmę Comatec Poland Sp. z o.o. od 26 maja 2018 r.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.”

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"