Kierownik administracyjny projektu / koordynator projektu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownik administracyjny projektu / koordynator projektu
Miejsce pracy: Lublin
Główne zadania:
 • bieżący monitoring możliwości pozyskania dofinansowania w ramach projektów unijnych, rządowych i innych zewnętrznych źródeł finansowania,
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi
 • ścisła współpraca ze środowiskiem naukowym oraz współdziałanie z innymi jednostkami Uczelni, z instytucjami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej
 • realizacja niezbędnych działań na etapie oceny wniosku aplikacyjnego, procesu negocjacji, odwołań/protestów
 • obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów
 • opracowywanie dokumentów projektowych dotyczących realizacji (m.in. regulaminów, umów, harmonogramów, opisów przedmiotu zamówienia) oraz sprawozdawczości (m.in. raportów, wniosków o płatność)
 • współpraca z członkami zespołów wdrażających projekt m.in. pracownikami dydaktycznymi, naukowymi oraz kadrą administracyjną Uczelni
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności (m.in.  przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców dla dostaw i usług
  o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł, przygotowywanie projektów umów, protokołów odbioru)
 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, podmiotami partnerskimi
 • obsługa administracyjno-organizacyjna działań realizowanych w ramach projektów
 • prowadzenie dokumentacji projektu (dbanie o kompletność, poprawność i właściwe oznakowanie), w tym w elektronicznych systemach sprawozdawczych i bazie konkurencyjności
 • kontakty z instytucjami zewnętrznymi/finansującymi
 • bieżąca kontrola postępu rzeczowo-finansowego projektów/grantów/zadań badawczych oraz monitoring stopnia osiągania wskaźników wskaźników.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania projektów, w szczególności badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych lub inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
 • doświadczenie związane z realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. NCBiR, MNiSW, NCN, NAWA, MZ, Fundusz Wyszehradzki, Fundusze Norweskie, Horyzont 2020)
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i umiejętność jej zastosowania w praktyce
 • znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych z UE w sektorze finansów publicznych
 • bardzo dobra praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość programów biurowych (Word, Excel).
Wymagania dodatkowe (preferowane):
 • Doświadczenie zawodowe uzyskane we wdrażaniu projektów/grantów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz wewnętrznych na uczelni wyższej publicznej.
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów wielozadaniowych, partnerskich i/lub międzynarodowych.
 • Znajomość Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014).
Pożądane cechy:
 • dokładność, terminowość i rzetelność w przygotowywaniu dokumentacji,
 • umiejętność pozyskiwania informacji i inicjatywa w proponowaniu nieszablonowych rozwiązań,
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja
 • umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
 • Interesującą pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy.
 • Bogaty pakiet socjalny.

Podobne oferty

Kierownik / Kierowniczka projektu

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Browary Warszawskie

Dodano: 2022-06-27

Odpowiedzialność i zadania: Prowadzenie terminowego kontraktu dla klienta Spółki w obszarze usług edukacyjnych i szkoleniowych Rekrutacja i organizacja szkoleń i warsztatów na terenie całego kraju Prowadzenie sprawozdawczości projektu, w tym pozyskiwanie...

Automatic Campaign Coordinator

CCPORTER Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie /

Dodano: 2022-06-02

Kontrola i zarządzanie kampaniami automatycznymi oraz wyciąganie wniosków Planowanie, monitorowanie i rozliczanie realizacji prac w projekcie Delegowanie i koordynowanie zadań podległego zespołu Tworzenie analiz i raportów przedstawiających wyniki kampanii...