Inżynier

PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa

Rejon Energetyczny Pruszków/Wydział Utrzymania Sieci
poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisko:

 

Inżynier
Miejsce pracy: Pruszków
Nr ref.: PGED/OW/31/21
Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:
 • Koordynowanie i nadzorowanie realizacji robót wynikających z zatwierdzonego planu eksploatacyjnego,
 • Zlecanie prac związanych z eksploatacją układów pomiarowych,
 • Wykonywanie zaplanowanych kontroli układów pomiarowych,
 • Organizowanie robót zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz przepisami bhp i p.poż,
 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, wykonawczej, materiałowej oraz rozliczenia pracy pracowników,
 • Gospodarowanie sprzętem ochronnym i przeciwpożarowym,
 • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
 • Udział w odbiorach technicznych urządzeń elektroenergetycznych.
Profil kandydata:
 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrotechnika lub pokrewne,
 • Wskazane świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia dozoru/eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji do 1 kV (mile widziane powyżej 1 kV),
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy technicznej w praktyce,
 • Prawo jazdy kat. B.
Ze swojej strony gwarantujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20‑340 Lublin). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie: https://pgedystrybucja.pl/polityka-prywatnosci/dane-osobowe/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy.