Inżynier Ruchu Drogowego

Jacobs jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie.

W naszych biurach w Krakowie i Warszawie zatrudniamy ponad 1700 pracowników, którzy wspierają naszą działalność we wszystkich regionach świata. W ramach Global Delivery Center (GDC) nasi inżynierowie współpracują przy realizacji mulidyscyplinarnych projektów z zakresu Infrastruktury lądowej, wodnej i ochrony środowiska. Nasi specjaliści z Global Business Services (GBS) zapewniają wsparcie i doradzwo w zakresie rachunkowości, zakupów, IT, HR i projektowania graficznego.

Rozpocznij karierę w firmie, która inspiruje i zapewnia pracę, dzięki której możesz się rozwijać i odnosić sukcesy każdego dnia.
Inżynier Ruchu Drogowego
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref.: PPS0004O9
Zadania:
 • Projektowanie rozwiązań drogowych z uwzględnieniem zasad inżynierii ruchu;
 • Prognozowanie ruchu drogowego;
 • Opracowywanie analiz przepustowości skrzyżowań;
 • Projektowanie organizacji ruchu;
 • Planowanie zasad sterowania ruchem drogowym z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik;
 • Prowadzenie działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem ruchu drogowego.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane z obszaru Inżynierii ruchu drogowego, Inżynierii transportu, Budownictwa, Geodezji);
 • Wiedza z zakresu planowania ruchu (obliczanie przepustowości skrzyżowań, natężenia nasycenia, obliczanie miar warunków ruchu, projektowanie programu sygnalizacji);
 • Doświadczenie w zakresie projektowania i eksploatacji infrastruktury drogowej, zarządzania ruchem drogowym, planowania i obliczania przepustowości skrzyżowań;
 • Znajomość zasad projektowania, realokacji ciągów komunikacyjnych, szczególnie w warunkach z ograniczeniami urbanistycznymi;
 • Doświadczenie w pracy z AutoCAD, Power BI, MS Powerpoint and Excel;
 • Znajomość programów do obliczania miar warunków ruchu, przepustowości (mile widziana znajomość programów PTV Vissim, Aimsun, Synchro, Junctions 9, LinSig);
 • Wysokie umiejętności społeczne umożliwające pracę w środowisku wielokulturowym;
 • Dobra znajomość angielskiego.