Inżynier Ruchu

Jacobs jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie.

W naszych biurach w Krakowie i Warszawie zatrudniamy ponad 1700 pracowników, którzy wspierają naszą działalność we wszystkich regionach świata. W ramach Global Delivery Center (GDC) nasi inżynierowie współpracują przy realizacji mulidyscyplinarnych projektów z zakresu Infrastruktury lądowej, wodnej i ochrony środowiska. Nasi specjaliści z Global Business Services (GBS) zapewniają wsparcie i doradzwo w zakresie rachunkowości, zakupów, IT, HR i projektowania graficznego.

Rozpocznij karierę w firmie, która inspiruje i zapewnia pracę, dzięki której możesz się rozwijać i odnosić sukcesy każdego dnia.
Inżynier Ruchu
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: BI000CTZ
Zakres obowiązków:
 • Projektowanie organizacji ruchu oraz rozwiązań drogowych z uwzględnieniem zasad inżynierii ruchu
 • Prognozowanie ruchu drogowego
 • Opracowywanie analiz przepustowości skrzyżowań
 • Planowanie zasad sterowania ruchem drogowym z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik
 • Prowadzenie działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem ruchu drogowego
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane z obszaru Transportu, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Komunikacji, Budownictwa, Geodezji)
 • Wiedza z zakresu planowania ruchu (obliczanie przepustowości skrzyżowań, natężenia nasycenia, obliczanie miar warunków ruchu, projektowanie programu sygnalizacji)
 • Doświadczenie w zakresie projektowania i eksploatacji infrastruktury drogowej, zarządzania ruchem drogowym, planowania przepustowości skrzyżowań
 • Znajomość zasad projektowania, realokacji ciągów komunikacyjnych, szczególnie w warunkach z ograniczeniami urbanistycznymi
 • Znajomość programów do obliczania miar warunków ruchu, przepustowości (mile widziana znajomość programów PTV Vissim, Aimsun, Synchro, Junctions 9, LinSig) oraz doświadczenie w pracy z AutoCAD, Power BI, MS Powerpoint i Excel
 • Dobra znajomośc angielskiego
Oferujemy: 
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin 
 • Możliwość pracy w biurze, zdalnie lub w modelu hybrydowym 
 • Elastyczne godziny pracy (rozpoczynamy między 7:30-9:30) 
 • „Krótkie piątki” (poniedziałek – czwartek 8.5h, piątek 6h) 
 • Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy międzynarodowych/długoterminowych projektach w firmie obecnej we wszystkich obszarach infrastruktury 
 • Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs 
 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych technologii, narzędzi oraz języków programowania 
 • Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs (Women’s network, One World, PRISM, Careers Network, Collectively i innych) oraz udział w inicjatywach związanych z ich działalnością 
 • Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka psychologiczna) 
 • Dofinansowanie kursu j. angielskiego  
 • Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów 
 • Możliwość wyjazdów zagranicznych i współpracy z innymi branżami przy realizacji projektów o globalnej skali