Inżynier budowy w dziale budżetowania

Poszukiwany/Poszukiwana
Inżynier budowy w dziale budżetowania
Miejsce pracy: Kraków
Twój zakres obowiązków:
 • Uczestnictwo w analizie dokumentacji projektowej oraz optymalizacji rozwiązań projektowo-technologicznych
 • Sporządzanie przedmiarów, kosztorysów, kalkulacji i wycen wskaźnikowych dla planowanych inwestycji
 • Współpraca z kierownikami i inżynierami budów w zakresie merytorycznym sporządzanych przedmiarów
 • Uczestnictwo w zespołowym tworzeniu modeli 3D budynków w programie Revit
 • Weryfikacja wysokości kosztów i poprawności kalkulacji budżetowej dla analizowanych nieruchomości
Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (minimum 3. rok studiów) – budownictwo lub pokrewne
 • Znajomość podstawowych programów inżynierskich (AutoCad)
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej
 • Znajomość procesów inwestycyjnych
Mile widziane:
 • Znajomość programu Revit 3D
 • Doświadczenie w przedmiarowaniu, kosztorysowaniu inwestycji
To oferujemy:
 • Naukę oprogramowania w stopniu zaawansowanym : Revit, AutoCad, Excel
 • Możliwość zdobycia wymaganej praktyki zawodowej pod uprawnienia budowlane
 • Ciekawą i ambitną pracę w młodym zespole inżynierów
 • Możliwość zdobycia wiedzy w zakresie prowadzenia procesu budowlanego, począwszy od zakupu działki do oddania budynku do użytkowania
 • Możliwość zdobycia wiedzy w zakresie rynkowych kosztów poszczególnych prac budowlanych
 • Możliwość zdobycia wiedzy w zakresie rozwiązań projektowych i technologicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym
 • Przyjazną atmosferę oraz bieżące wsparcie merytoryczne w zakresie obowiązków służbowych
Benefity:
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Karty sportowe
 • Szkolenia specjalistyczne
 • Jasne ścieżki kariery i rozwoju zawodowego
 • Wyjazdy integracyjne
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Murapol, wymienione na stronie: https://www.murapol.pl/images/spolki.pdf, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, referencje, etc.), dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez którąkolwiek spółkę z Grupy Murapol."

Jeśli nie wyrazisz zgody Twoja aplikacja zostanie wykorzystana jedynie na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Obowiązek informacyjny – przy przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jedna ze spółek z grupy kapitałowej Murapol dalej jako: „Spółka”, która prowadzi rekrutację na stanowisko, na które Pan/Pani aplikował/-a, wskazana w ogłoszeniu o pracę.
Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisząc na adres Administratora: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko – Biała lub na adres e-mail iod@murapol.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonymi rekrutacjami, w tym w celu prowadzonej aktualnie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
(i) niezbędność do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy
(ii) udzielona zgoda
(iii) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(iv) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Pana/Pani pisma i wnioski.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane to:
(i) 2 lata – jeśli zostanie udzielona zgoda na przyszłe rekrutacje
(ii) do 50 lat – jeśli doszło do zawarcia stosownej umowy (np. umowa o pracę),
(iii) 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji – jeśli nie doszło do zawarcia stosownej umowy i nie została udzielona zgoda na przyszłe rekrutacje.

Posiada również Pani/Pan prawo do:
(i) cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
(ii) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani sprostowania danych,
(iii) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
(iv) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
(v) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (vi) przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe”.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora.

Podobne oferty

Inżynier Budowy (Branże)

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Załuski

Dodano: wczoraj

Opis stanowiska nadzorowanie procesu realizacji w zakresie robót budowlanych (przebudowa urządzeń sieciowych) w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy; rozwiązywanie problemów technicznych, kontrolowanie podwykonawców w...

Inżynier budowy – Specjalista ds. kosztorysowania (budownictwo przemysłowe – hale magazynowe)

Murapol Architects Drive S.A.

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Dodano: 2023-03-21

Zakres obowiązków: Sporządzanie przedmiarów, kosztorysów, kalkulacji i wycen wskaźnikowych dla planowanych inwestycji magazynowych Analiza dokumentacji projektowej wraz z optymalizacją rozwiązań projektowo-technologicznych budynków magazynowych Współpraca...