Główny Specjalista / Koordynator / Kierownik Projektu ds. modelowania i optymalizacji procesów

Dołącz do Biura Rozwoju Organizacyjnego

Główny Specjalista / Koordynator / Kierownik Projektu ds. modelowania i optymalizacji procesów
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Nr ref.: RARS 29/Z/BRO/03/22
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Główny Specjalista/Koordynator/Kierownik Projektu ds. modelowania i optymalizacji procesów
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki:
 • Prowadzenie spraw związanych z systemem zarządzania procesami obejmujących: 
  • optymalizację procesów,
  • identyfikowanie, opisywanie, modelowanie, analizowanie i recenzowanie procesów i rekomendowanie usprawnień, 
  • przygotowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń oraz bieżących konsultacji w obszarze zarządzania procesowego
  • wspieranie właścicieli procesów w przygotowywaniu i wdrażaniu zmian, projektowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu mierników procesów.
 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem oprogramowania wspierającego zarządzanie procesowe w RARS - ADONIS obejmujących: 
  • obsługę oprogramowania, w tym pełnienie w nim roli: projektanta diagramów, projektanta map procesów, zarządzającego dokumentami i innymi obiektami, recenzenta metodycznego i merytorycznego, 
  • pełnienie roli administratora systemu poprzez nadzór nad utrzymaniem w sprawności technicznej oprogramowania ADONIS, polegający w szczególności na:  
   • zarządzaniu strukturą katalogów modeli i obiektów, zarządzaniu portalem pracownika / organizacji,
   • projektowaniu architektury systemu procesów,
   • nadawaniu stosownych uprawnień dla poszczególnych użytkowników, 
   • udzielaniu wsparcia pracownikom Agencji w zakresie korzystania z oprogramowania ADONIS.
 • Przygotowywanie i doskonalenie metodologii optymalizacji i zarządzania procesami.
 • Przygotowywanie i wdrażanie usprawnień, digitalizacja procesów biznesowych i operacyjnych. 
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane na kierunku Zarządzanie / Ekonomia / Informatyka ze specjalizacją w obszarze analizy/optymalizacji procesów biznesowych).
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zakresem obowiązków.
 • Wiedza z zakresu podejścia procesowego, w tym modelowania, doskonalenia i monitorowania procesów (Lean/Kaizen, BPMN 2.0), zarządzania projektami oraz zarządzania zmianą/ innowacjami.
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu Microsoft Office.
 • Znajomość systemu wspierającego zarządzanie procesowe Adonis i/lub Igrafx, Enterprise Architect.
 • Praktyczna znajomość metodologii optymalizacji procesów.
 • Rozwinięte umiejętności analityczne, interpersonalne i komunikacyjne.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Doświadczenie we wdrażaniu zarządzania procesowego w organizacji z sektora administracji publicznej.
 • Doświadczenie w zakresie digitalizacji i automatyzacji/ robotyzacji procesów.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.
 • Znajomość: środowiska Microsoft SherePoint, PowerApss, PowerAutomate, oraz Microsoft Teams.
 • Doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji systemów informatycznych (wymagania, specyfikacje, use case).
 • Certyfikat ukończenia kursu w obszarze optymalizacji procesów np.: green/black belt lean.
 • Certyfikat ukończenia kursów w obszarze zarządzania projektami/zmianą.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.