Elektronik / Specjalista ds. Eksploatacji Urządzeń NAV

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Elektronik / Specjalista ds. Eksploatacji Urządzeń NAV
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: 138/2021
Główne zadania na stanowisku:
 • Obsługa i eksploatacja urządzeń radionawigacyjnych (konfiguracja, monitorowanie, sprawdzanie stanu technicznego, kontrolowanie parametrów urządzeń, wykonywanie okresowych przeglądów powierzonych urządzeń oraz usuwanie awarii/ usterek),
 • przygotowanie meldunków o usterkach i nieprawidłowościach w pracy systemów i urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej, rejestru części zamiennych itp.,
 • kontakt z producentami eksploatowanych urządzeń i systemów,
 • opracowywanie wniosków zakupowych, procedur, instrukcji, opisów przedmiotu zamówienia, planowanie budżetu,
 • uczestnictwo w projektach, szkoleniach branżowych, krajowych oraz zagranicznych.
Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie min. średnie, preferowane średnie techniczne lub wyższe o specjalności: elektronika, telekomunikacja, teleinformatyka, informatyka, radiokomunikacja, mechatronika oraz pokrewne lub kierunkowe z zakresu urządzeń lotniczych,
 • wymagane doświadczenie zawodowe
  na stanowisko Specjalisty: z wykształceniem wyższym min. 4 lata doświadczenia zawodowego, z wykształceniem średnim min. 8 lat doświadczenia zawodowego,
  na stanowisko Elektronika: z wykształceniem wyższym min. 2 lata doświadczenia zawodowego, z wykształceniem średnim - min. 5 lat doświadczenia zawodowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min.B1,
 • biegła znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office), systemów operacyjnych Windows, aplikacji internetowych,
 • dobra znajomość zagadnień dotyczących lokalnych sieci komputerowych, jak również z zakresu elektroniki, telekomunikacji, informatyki,
 • umiejętność posługiwania się miernikiem uniwersalnym oraz oscyloskopem, 
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • nastawienie na konstruktywne rozwiązywanie problemów.
Oferujemy:
 • opiekę medyczną (w tym stomatologię),
 • dodatkowe ubezpieczenie,
 • pracowniczy Program Emerytalny,
 • fundusz inwestycyjny,
 • bezpłatny parking dla pracowników,
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. tzw. grusza refundująca część kosztów wypoczynku pracownika oraz jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, dopłaty do żłobków, przedszkoli, karnetów sportowych itp. )
 • forma współpracy – umowa o pracę,
 • pracę w jedynej tego typu organizacji lotniczej w Polsce.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}

Podobne oferty

Senior HW Electronics Engineer

Woodward Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: pomorskie /

Dodano: 2021-09-28

DUTIES: Design requirements preparations & verification Design reviews and risk analysis Component selection New circuits simulations (PSpice) and analysis (FMEA, Tolerance, etc.) Robust EMC design Schematic creation and review PCB layout review Test plan creation,...

Senior HW Electronics Engineer

Woodward Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: lubelskie /

Dodano: 2021-09-28

DUTIES: Design requirements preparations & verification Design reviews and risk analysis Component selection New circuits simulations (PSpice) and analysis (FMEA, Tolerance, etc.) Robust EMC design Schematic creation and review PCB layout review Test plan creation,...