Electrical Design Engineer

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 

 

Dla klienta, specjalizującego się w projektach EPC dla life sciences, chemicals oraz advanced technologies, poszukuję doświadczonego Projektanta Elektryka.

Electrical Design Engineer
Miejsce pracy: Gliwice
 
Podstawowy zakres obowiązków:
 • Praca w zespole projektowym pod kierunkiem inżyniera prowadzącego lub zarządzanie takim zespołem
 • Opracowywanie dokumentacji dla różnych faz projektu (m. in. instalacji zasilania i sterowania, oświetlenia, uziemienia, odgromowej, tras kablowych, schematów jedno i wielokreskowych)
 • Opracowywanie i przeglądanie specyfikacji projektowych
 • Przygotowanie dokumentów do zakupu urządzeń i materiałów elektrycznych
 • Dokonywanie przeglądu dokumentacji urządzeń przygotowanej przez dostawców, w tym ocenianie jej zgodności z wymaganiami projektowymi oraz aktywne poszukiwanie rozwiązań w przypadku wykrycia niezgodności
 • Wykonywanie i sprawdzanie obliczeń, specyfikacji urządzeń
 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Wspomaganie przy tworzeniu rysunków 2D przy użyciu oprogramowania AutoCAD lub Microstation
 • Analizowanie i ocenianie rozwiązań branżowych dla zagadnień technicznych o zróżnicowanym stopniu skomplikowania
 • Współpraca z innymi branżami w obrębie realizowanego projektu
Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu elektryki / elektrotechniki
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z projektowaniem instalacji elektrycznych dla przemysłu
 • Znajomość oprogramowania typu CAD oraz MS Office
 • Dobra znajomość języka angielskiego w zakresie technicznym
 • Nastawienie na podwyższanie swoich kwalifikacji
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne
Dodatkowe atuty:
 • Doświadczenie w tworzeniu zestawień materiałowych i estymatów kosztowych
 • Doświadczenie w tworzeniu harmonogramów oraz wycen prac projektowych
 • Umiejętność sporządzania załączników technicznych do zapytań ofertowych na urządzenia i osprzęt elektryczny
 • Uprawnienia zawodowe do projektowania
 • Znajomość międzynarodowych standardów i norm projektowania
 • Umiejętność opracowywania analizy statycznej i dynamicznej systemu elektroenergetycznego w zakresie całego zakładu przemysłowego, z uwzględnieniem wysokich napięć
 • Umiejętność sporządzania ofert na prace projektowe
 • Doświadczenie w pracy na etapie realizacji budowy
 • Doświadczenie w kierowaniu branżowym zespołem projektowym
 • Doświadczenie w opracowywaniu projektów koncepcyjnych (FEED) oraz projektów wykonawczych (EPCM)
Oferujemy:
 • Wszystkie etapy rekrutacji prowadzimy on-line, a do momentu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej pracujemy zdalnie bądź hybrydowo.
 • Wielowymiarowe i zorganizowane wsparcie "na start", m.in. poprzez: - pomoc branżowego opiekuna (Buddy), - pakiet szkoleń wideokonferencyjnych i e-learning, - dedykowane materiały udostępnione na wew. platformie, - przyjazną atmosferę.
 • Liczne programy rozwojowe – językowe, techniczne, liderskie.
 • Możliwość wspierania dodatkowych inicjatyw organizowanych przez dedykowane zespoły projektowe m. in.: Charity, GROW (Growing Representation and Opportunity for Women), GAP (Graduates Advancing to Professionalism), Construction Week, Engineering Week.
 • Korporacyjny system wymiany wiedzy Knowledge Online umożliwiający szukanie rozwiązań projektowych wspólnie z ekspertami branżowymi z całego świata.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podobne oferty

Główny projektant / Główna projektantka - Konstrukcje żelbetowe

Cowi Polska

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Dodano: wczoraj

Opis stanowiska: Przygotowywanie projektów żelbetowych w obrębie budowli morskich i hydrotechnicznych (pokłady podwieszane, konstrukcje zabezpieczające, ściany nabrzeży, kesony, estakady, rygle, konstrukcje wlotowe...) Realizacja projektów w zakresie budżetu...

Główny projektant / Główna projektantka - Konstrukcje żelbetowe

Cowi Polska

Lokalizacja: łódzkie /

Dodano: wczoraj

Opis stanowiska: Przygotowywanie projektów żelbetowych w obrębie budowli morskich i hydrotechnicznych (pokłady podwieszane, konstrukcje zabezpieczające, ściany nabrzeży, kesony, estakady, rygle, konstrukcje wlotowe...) Realizacja projektów w zakresie budżetu...