Business Development Specialist

O nas

Chcesz mieć zauważalny wpływ na rozwój naszej firmy? Masz w sobie żyłkę handlowca, potrafisz myśleć w kategoriach biznesowych? Jesteś uporządkowany/a i potrafisz koncentrować się na priorytetach?
Czy chcesz pracować w firmie będącej liderem rynku i nieustannie rozwijającej się? Pracować z pasjonatami i uczyć się od najlepszych?
Nie jest Ci obcy duch sportowej i biznesowej rywalizacji?
Jeśli tak, szukamy właśnie Ciebie – dołącz do KROSS!

Business Development Specialist
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
 • Udział we wdrażaniu nowych, kluczowych dla firmy projektów
 • Aktywny udział w kilku projektach jednocześnie
 • Analizowanie rynku we wskazanych obszarach
 • Kontakt z potencjalnymi dostawcami
 • Poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań
 • Współpraca z innymi działami w firmie w tematach bieżących
Nasze wymagania
 • Doświadczenie w projektach wymagających badania rynku, wyszukiwania dostawców lub klientów
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Proaktywność
 • Umiejętność nieszablonowego myślenia
 • Sumienność i dokładność w realizowaniu zadań
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Czynne prawo jazdy kat. B
Mile widziane
 • zainteresowanie rowerami
 • podstawy zarządzania projektami
To oferujemy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Pracę w warszawskim biurze Kross w Business Link w budynku Astoria oraz w siedzibie głównej w Przasnyszu w elastycznych terminach uzgodnionych z przełożonym;
 • Zadaniowy czas pracy;
 • Udział w wewnętrznych programach rozwojowych;
 • Premie zależne od osiąganych wyników;
 • Możliwość realizacji sportowych pasji: przynależność do drużyny Kross Staff Team;
 • Wysokie zniżki na rowery Kross oraz możliwość testowania przyszłych i wdrażanych produktów.
Poprzez Kliknięcie w przycisk aplikowania wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KROSS S.A. zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu (06-300) przy ul. Leszno 46.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez KROSS S.A. w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzeniaPana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.