Broker Innowacji w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”_2

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje doświadczonego specjalisty na stanowisko

Broker Innowacji w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”_2
Miejsce pracy: Gdańsk

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Współpraca z kierownikiem projektu na rzecz realizacji projektu zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej,
 • Aktywne wyszukiwanie i wstępna ocena projektów o potencjale wdrożeniowym realizowanych przez naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Udział w spotkaniach (także w formule on-line), warsztatach, konferencjach krajowych i zagranicznych niezbędnych do realizacji projektu,
 • Tworzenie oferty technologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla biznesu,
 • Aktywna promocja wyników badań naukowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kraju i za granicą,
 • Organizacja spotkań pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, sektora biznesu, mających na celu komercjalizację wyników badań,
 • Realizacja wskaźników założonych w Programie,
 • Przygotowywanie raportów z realizacji Programu,
 • Nadzór nad obiegiem i archiwizacją dokumentów dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu,
 • Kontakt z jednostkami administracji uczelni włączonymi w realizację Programu oraz Konsorcjantami Projektu, przedstawicielami MNiSW, audytorami i kontrolerami,
 • Prowadzenie ewidencji kontaktów, spotkań i uzgodnień w ramach realizacji Programu.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Wykształcenia wyższego (preferowane nauki medyczne, biotechnologia, biologia, chemia),
 • Doświadczenia w prowadzeniu projektów,
 • Doświadczenia w relacjach B2B,
 • Umiejętności pozyskiwania informacji oraz zdolności analitycznych,
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2),
 • Inicjatywy i samodzielności w działaniu,
 • Umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i kadrą naukową,
 • Bardzo dobrej znajomości systemu operacyjnego Windows i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz wysokiej kultury osobistej.
 • Gotowości do krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę (na czas realizacji projektu tj. do dn. 31.12.2022 r.).
 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.