Egzaminy na uprawnienia architektoniczne

Każdy projektant Tarnów pragnący posiadać uprawnienia na legalne wykonywanie swojego zawodu musi zdać egzamin na uprawnienia budowlane, który jest przeprowadzany dwa razy do roku w terminach ustalonych prze Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy egzaminów ogłaszane są na stronie Izby Architektów RP w styczniu każdego roku. We wszystkich okręgach egzamin odbywa się w tym samym terminie i składa z tych samych zestawów pytań. Egzamin na uprawnienia architektoniczne składa się z części pisemnej – testowej, i części ustnej, a jego zakres obejmuje sprawdzenie:

2znajomości:

– procesu budowlanego, w tym podstaw wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego, a zwłaszcza projektanta,
– procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, stosowanych w ich trakcie oraz po ich zakończeniu,
– podstawowych informacji dotyczących struktury organów i ich kompetencji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego,
– zasad odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
– etapów procesu inwestycyjnego,
– przepisów prawa i zasad etyki zawodu;

umiejętności:

– praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, a w szczególności przyswojenia praktycznych wiadomości technicznych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *