Dokumenty aplikacyjne

31Pamiętajmy, że w celu otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko projektanta w Chorzowie, należy na początku dostarczyć do pracodawcy prawidłowo sporządzone dokumenty kwalifikacyjne, na które składają się życiorys (inaczej zwany curriculum vitae) oraz list motywacyjny, stanowiący uzupełnienie CV, projektant Chorzów. Dokumenty kwalifikacyjne stanowią podstawę przyjrzenia się sylwetce danego kandydata i wystawienia oceny czy nadaje się on na zaproponowane stanowisko pracy. Ważne, by dokumenty przesyłane do rekruterów były prawidłowo sporządzone i zawierały wszelkie niezbędne informacje.

Życiorys jest dokumentem stanowiącym skrót najważniejszych informacji o edukacji i życiu zawodowym danego kandydata. Życiorys musi być sporządzony na białych kartkach A4 (maksymalnie dwóch) i powinien zawierać następujące części:

  • dane osobowe, adres zamieszkania, stan cywilny i kontakt,
  • zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
  • proces kształcenia przedstawiony w kolejności odwrotnie chronologicznej,
  • dotychczasowe doświadczenie zawodowe (w kolejności achronologicznej),
  • dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (odbyte kursy i szkolenia, prawo jazdy, umiejętność posługiwania się komputerem i programami projektowymi),
  • znajomość języków obcych i określenie stopnia tej znajomości,
  • zainteresowania i hobby,
  • klauzula o ochronie danych osobowych.

List motywacyjny powinien zmieścić się na jednej kartce A4 i w kilkunastu ładnych zdaniach powinien tłumaczyć dlaczego dany kandydat nadaje się na stanowisko projektanta. Należy pamiętać, że list motywacyjny musi zostać zaadresowany do osoby organizującej rekrutację, a w jego treści musi się znaleźć informacja o tym, na jakie stanowisko pracy kandydat aplikuje.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *