Charakterystyka zawodu

Projektant jest pracownikiem, którego głównym zadaniem jest realizowanie zleconego projektu przy użyciu nabytych umiejętności. Realizacja projektu następuje we współpracy z innymi projektantami należącymi do zespołu osób powołanych do współtworzenia danego przedsięwzięcia. Projektant może samodzielnie wykonywać cały projekt lub jego część, a zakres obowiązków zawodowych tego pracownika związany z jest branżą, firmą w której pracuje projektant i z przedsięwzięciem, w jakim właśnie uczestniczy.

1Osoba ubiegająca się o stanowisko projektanta powinna posiadać wykształcenie kierunkowe zdobyte na studiach architektonicznych. Projektant powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, uzdolnienia plastyczne, być osobą kreatywną i pomysłową. Od projektantów-architektów wymaga się doświadczenia zawodowego w pracy zespołowej, umiejętności obsługi fachowego oprogramowania komputerowego i posiadania uprawnień budowlanych. Projektanci zatrudniani są w prywatnych i państwowych biurach projektowych związanych z projektowaniem określonych przedsięwzięć architektonicznych.

Obowiązki projektanta realizowane są w budynku biura projektowego przy pomocy niezbędnych materiałów i narzędzi: deski kreślarskiej i specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Doświadczony projektant może liczyć na zarobki powyżej 4000 zł netto.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *