obowiązki pracowniczeKażdy pracownik musi liczyć się z przymusem wypełniania obowiązków pracowniczych, nawet projektant. Jeśli zatrudniony naruszy jakikolwiek z takich obowiązków pracodawca może go nawet zwolnić w trybie natychmiastowym! Dlatego warto dowiedzieć się, czego dotyczą te główne i najważniejsze obowiązki, żeby nawet przypadkowo nie popełnić żadnej gafy.

W kodeksie pracy są wymienione takie przykładowe obowiązki: przestrzeganie regulaminu pracy, dbanie o dobro zakładu pracy, dochowywanie tajemnic służbowych, przestrzeganie zasad współżycia społecznego. W takim razie, kiedy pracownik naruszy obowiązki? Przykładem może być zignorowanie polecenia swojego przełożonego. Kiedy jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę to, czy Ci się to podoba, czy też nie musisz stosować się do instrukcji, które są wydawane przez szefa, czy też Twojego przełożonego.

Kolejne naruszenie może być spowodowane samowolnym opuszczeniem firmy podczas godzin pracy. Pracownik, który jest na etacie nie może samodzielnie decydować o tym, kiedy rozpoczyna swój dzień pracy, a  kiedy go kończy (nie dotyczy to osób, które są zatrudnienie w ramach tzw. ruchomego czasu pracy). Niedopuszczalne może okazać się także naruszenie zasad BHP. Pracodawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich pracowników, dlatego żaden z nich nie może ignorować zasad, które zostały mu przedstawione na odpowiednim szkoleniu.