Studia wyższe ukończone na uczelniach technicznych dają inżynierom możliwość zdobycia uprawnień budowlanych w specjalności projektowej lub wykonawczej. Po zakończonej edukacji (lub jeszcze w jej trakcie) przyszły budowlaniec musi zdecydować którą drogą pójść i jaki kierunek wybrać, by maksymalnie wykorzystać swoje umiejętności i czerpać z wykonywanej pracy możliwie największą satysfakcję. Przy podejmowaniu decyzji o ukierunkowaniu się na dane uprawnienia budowlane pomóc może odpowiedzenie sobie na kilka podstawowych pytań:

  1. Czy chcę szybko zacząć pracować w pełni samodzielnie czy proces zdobywania samodzielności zawodowej może trwać dłużej?
  2. Czy dobrze czuję się pracując za biurkiem nad dokumentacją projektową, kreśląc linie w AutoCad’ie i prowadząc analizy w programach obliczeniowych?
  3. A może bardziej pasuje mi praca wśród ludzi podczas planowania robót i optymalizacji procesów budowlanych?

a2Oprócz kwestii tego, co lubimy i w czym się widzimy, pozostaje również sprawa finansów związanych z poszczególnymi specjalizacjami. Praca na budowie wiąże się z reguły z częstszymi awansami, szybszym pięciem się po drabinie finansowej i większymi zarobkami. Z drugiej strony, jest to zajęcie obarczone wieloma czynnikami stresogennymi (zmienna pogoda, opóźnienia, różni ludzie, błędy wykonawcze itp.). Praca projektanta jest gorzej płatna, jednak na pewno spokojniejsza i związana z większą stabilnością. Osobom postronnym trudno zdecydować która z nich jest lepsza – to od danego pracownika, jego charakteru i umiejętności zależy która opcja będzie dla niego